สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมยานพาหนะ รับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลสนาม

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-11

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ก.ค.64 มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นำโดย นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการนำผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม โดยมี การประสานการปฏิบัติและจัดระบบการรับ-ส่ง ทั้งการรับผู้ติดเชื้อจากบ้าน ไปยังโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม หรือรับกลับบ้าน ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ในการส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยวันนี้ ทางมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ได้ดำเนินการรับผู้ติดเชื้อจากบ้าน ในเขตพื้นที่ชุมชน ตำบลท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ และตำบลบางปูใหม่ กว่า 35 ราย มีทั้งเด็กผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อถึงผู้ป่วยจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยตามระดับอาการป่วย เพื่อให้เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*