สังคมท้องถิ่น

เจ้าคณะแขวงบางแวก และมูลนิธิร่วมกตัญญู ดำเนินโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b9

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 เวลา 12.30 น. พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท) เจ้าคณะแขวงบางแวก เจ้าอาวาสวัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ดำเนินโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 แทน ครอบครัวบรรลือฤทธิ์ นำโดย คุณแม่ปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญู และ ดร.รัตนา สมสกลุรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู นำเทียนจำนำพรรษา ดอกไม้ ธูป-เทียน จตุปัจจัยไทยธรรม ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน ถวายให้แก่วัดในเขตพื้นที่ภาษีเจริญ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ อ.บางกรวย นนทบุรี รวมทั้งสื้น จำนวน 9 วัด ประกอบไปด้วย 1. วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ 2. วัดนก 3. วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 4. วัดทองศาลางาม 5. วัดมะพร้าวเตี้ย 6. วัดกำแพง เขตบางขุนเทียน 7. วัดกำแพง (บางแวก) เขตภาษีเจริญ 8. วัดโตนด บางกรวย และ 9. วัดตะโน เขตภาษีเจริญ โดยมี เจ้าอาวาส และคณะพระภิกษุสงฆ์ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยมี นายวัดจีละ คงปลั่ง ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญู และคณะศิษยานุศิษย์เจ้าอาวาสวัดบางแวก ทีมงานดารา 1 เข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและพุทธประวัติของการถวายเทียนพรรษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนที่ถูกต้องของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทำหน้าที่ของชาวพุทธในการสืบทอด พระพุทธศาสนา ซึ่งในปี 2564 นี้ วันเข้าพรรษา จะตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือถ้าหากปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และออกพรรษา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*