ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1-14

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่องการขอเตียง ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น ก่อนเข้าระบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation), การแยกกักตัวในชุมชน (Community isolation), การนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสนาม รวมทั้ง การประสานการเดินทางกลับของผู้ป่วยไปรับการรักษาที่จังหวัดภูมิลำเนา และการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตนของผู้ป่วย โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-395-1300 ถึง 4 และ 02-395-1600 ถึง 4 โดยศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00น. หรือลงทะเบียนได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง โดยสแกน QR CODE หรือผ่านลิ้งค์ http://webapp.spko.moph.go.th/findbed/ และการหาเตียงสายด่วน 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สายด่วน 1668 ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. กรณีฉุกเฉินติดต่อสายด่วน 1669 ตลอด 24ชั่วโมง และ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*