ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีเดย์ 9 สิงหา ฉีดวัคซีนสมุทรปราการ พร้อมกัน 5 จุด

%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b9%8c-9-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2-%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%aa

วันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. นส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ แถลงข่าวกำหนดการเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรกจำนวน 99,000 สิทธิ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดสถานที่รับวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัด 5 จุด ดังนี้ 1. อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.เมือง 2. ห้องประชุมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ สําหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.พระสมุทรเจดีย์ 3. อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.พระประแดง 4. ลานอเนกประสงค์หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง สําหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.บางเสาธง และ อ.บางบ่อ 5. Apple Loft Market ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สำหรับผู้มีภูมิลำเนา อ.บางพลี

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นไปข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเลือกโรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์ เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มใน 5 สถานที่ดังกล่าวให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ อบจ. สมุทรปราการ ยังให้ความสำคัญต่อกลุ่มเปราะบางตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดดังนี้ กลุ่มแรก คือกลุ่มเปราะบาง คือผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้มีความเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด บุคลากรสาธารณสุข พระสงฆ์นักบวช และกลุ่มองค์กรการศึกษา ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กําหนดไว้ที่ 10% แต่อบจ.สมุทรปราการให้ ความสำคัญมากจึงขยับเพิ่มเป็น 15% ทำให้กลุ่มนี้จะได้รับวัคซีน จำนวน 15,000 คน กลุ่มที่สอง กลุ่มผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการและมาลงทะเบียนด้วยการเดินทาง มาด้วยตัวเองที่บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัด มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 645 คน ทุกท่านในกลุ่มนี้จะได้รับวัคซีนท้ังหมด กลุ่มที่สาม กลุ่มผู้มีภูมิลําเนาในจังหวัดสมุทรปราการ และลงทะเบียนออนไลน์ เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในล๊อตนี้ทาง อบจ.สมุทรปราการจึงจัดสรรให้มากที่สุดถึง 55% เป็นจำนวน ประมาณ 54,289 คน กลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้จึงได้ ลงทะเบียนผ่าน อสม. ทสม. และ ส.อบจ. สมุทรปราการ อบจ.ได้จัดสรรจำนวน 29% หรือ ประมาณ 29,066 คน

โดยตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนจะได้รับการยืนยันจาก อบจ. สมุทรปราการตามช่องทางที่ได้เลือกไว้ คือ 1. ทางข้อความ/sms แจ้งรายละเอียดการฉีดตามเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านให้ไว้ 2. ทางโทรศัพท์แจ้งรายละเอียดในการฉีด นอกจากนี้ ทุกท่านที่ลงทะเบียนยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองผ่านทาง www.samutprakanvaccines.com อบจ.สมุทรปราการ ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับนัดหมายฉีด จะต้องมาตรงตามเวลา ไม่ควรมาก่อนเวลานานๆ จนทำให้เกิดการแออัดและการสัมผัสอันไม่พึงประสงค์ สําหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบแรกจำนวน 99,000 สิทธิ์นี้ ขอให้ท่านรอการยืนยันจาก อบจ. สมุทรปราการ ในรอบถัดไปซึ่งในขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้กับ อบจ. สมุทรปราการ เป็นรอบที่สองแล้ว จํานวน 133,000 สิทธิ์ ทั้งนี้ อบจ.สมุทรปราการ จะได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพื่อเร่งนำวัคซีนมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*