สังคมท้องถิ่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับ กอรมน. ร่วมโครงการ”ผนึกใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับ กอรมน. ร่วมโครงการ”ผนึกใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) มอบถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด พร้อมน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทสภ. จำนวน 6,000 ขวดให้แก่ พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการผนึกใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เขตดุสิต กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กอรมน.และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รวบรวมสิ่งของบริจาคทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคข้าวสาร น้ำดื่ม ยาและพืชสมุนไพรต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการและปริมณฑลซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ในขณะนี้ ทสภ. ขอเป็นกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*