สังคมท้องถิ่น

ผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ร่วมกับพันธมิตร จัดตั้งโรงครัวทำข้าวกล่อง ปรุงสุก จำนวน 200 กล่อง

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93

ผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ร่วมกับพันธมิตร จัดตั้งโรงครัวทำข้าวกล่อง ปรุงสุก จำนวน 200 กล่อง แจกจ่ายผู้ติดเชื้อและกักตัวหยุดการแพร่เชื้ออยู่กับบ้าน 50 ครัวเรือน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 ส.ค.64 ที่ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนหมู่ 5 ซอยยั่วซ่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมกับพันธมิตร จัดตั้งโรงครัวหมู่บ้าน ทำข้าวกล่อง ปรุงสุก จำนวน 200 กล่อง แจกจ่ายให้กับผู้เปราะบาง และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสและใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ที่อยู่ระหว่างกักตัวอยู่ภายในบ้านพัก จำนวน 50 ครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเขตพื้นที่หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ โดยมี สท.สุดารัต ชูเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู คุณเอ๋ ภารัตน์สิรินท์ อินทอง สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ตลอดจน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และชาวบ้านหมู่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

โดยผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ได้นำทุนทรัพย์ส่วนตัว ร่วมกับ ชาวบ้านจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรุงอาหารพร้อมทั้งข้าวสาร มาตั้งโรงครัวที่บริเวณลานเอนกประสงค์ชุมชนยั่วซ่า โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่ร่วมเป็นจิตอาสาสมัครใจมาเป็นแม่ครัวในการทำข้าวกล่อง แจกจ่ายตามบ้านเรือนของประชาชนที่กักตัวเองอยู่กับบ้าน โดยได้รับการสนับสนุน
จากนายวรพร อัศเหม อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู และมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และวัตถุดิบสำหรับจัดทำเป็นอาหารกล่องปรุงสุก มอบให้กับโรงครัวของชุมชนหมู่ 5 เพื่อนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่กักตัวอยู่กับบ้าน ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*