สังคมท้องถิ่น

แพลน บี มี เ ดีย ร่วมกับ กลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ ส่งมอบข้าวสาร 1,000 ถุงให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b9%80-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%a5

แพลน บี มี เ ดีย ร่วมกับ กลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ ส่งมอบข้าวสาร 1,000 ถุงให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ที่บ้านเลขที่ 1165 หมู่ 3 ชุมชนเรวัต ซอย 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แพลน บี มีเดีย ร่วมกับ คนรุ่นใหม่สมุทรปราการ นำข้าวสาร 1,000 ถุง ลงพื้นที่มามอบให้กับชาวบ้าน 3 ชุมชนในตำบลบางเมืองใหม่ ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 6 หมู่บ้านเรวัต หมู่ที่ 10 หมู่บ้านที่ดินทอง หมู่ที่ 11 หมู่บ้านเปรมฤทัย เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมี นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายชัยวิทย์ พิศาลรวิพงษ์ หัวหน้ากลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ และสมาชิกกลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ ร่วมกันมอบข้าวสารในวันนี้ โดยมีชาวบ้านต่างเดินทางมารับมอบ ท่ามกลางการจัดระเบียบแถวและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเดินทางมาคัดกรองชาวบ้าน นอกจากนี้ในวันนี้นายชัยวิทย์ พิศาลรวิพงษ์ ยังได้เปิดตัวและทีมงานกลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ ซึ่งกลุ่มนี้จะทำงานในการช่วยเหลือสังคม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในขณะนี้ ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก พร้อมทั้งมีคำสั่งของ ศบค.เรื่องการยกระดับมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด 19 และการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในพื้นที่สีแดงเข้ม อย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ยิ่งทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างยากลำบาก พร้อมทั้งส่งผลให้รายๆลดลงจากการปิดและหยุดกิจการ ในวันนี้ทางแพลน บี มี เดีย ร่วมกับ กลุ่มคนรุ่นใหม่สมุทรปราการ จึงได้ส่งมอบข้าวสาร ให้กับชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*