สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1

จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดสมุทรปราการ แก่นายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบกลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พันเอกประเทือง แก้วทุย รอผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดสมุทรปราการ แก่นายอำเภอและผู้แทนเพื่อนำไปส่งมอบกลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ

ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติเงินกองทุน เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดหาถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 921 ราย เป็นเงิน 921,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 461 ราย ,อำเภอพระประแดง จำนวน 160 ราย ,อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 91 ราย, อำเภอบางพลี จำนวน 96 ราย, อำเภอบางบ่อ จำนวน 54 รายและอำเภอบางเสาธง จำนวน 59 ราย โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งมอบถุงยังชีพดังกล่าวแก่นายอำเภอและผู้แทนเพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนั้น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมรับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิร่วมกุศลจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เป็นตัวแทนในการมอบถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในพื้นที่ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*