ทันข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5-3

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 56 โดยมีนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) จำนวน 42,864 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 36,205 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 6,659 ราย) รักษาหายแล้ว 36,581 ราย กำลังรักษาอยู่ 5,856 ราย เสียชีวิตสะสม 427 ราย ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 430,152 คน

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 13) มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดเข้มงวดยิ่งขึ้นจากที่ได้เคยกำหนดไว้แล้วดังต่อไปนี้ ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 21.00 – 04.00 น. งดให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัด ให้ตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า 5 คนขึ้นไป ห้ามอาหารบริโภคในร้าน ให้ขายแบบนำกลับไปบริโภคที่อื่น เปิดได้ถึง 20.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน การขายอาหารในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยให้บริการแบบเดลิเวอรี่ ส่วนร้านขายยา เวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาเก็ต ปิดเวลา 20.00 น. ให้ปิดร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา และห้ามใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*