สังคมท้องถิ่น

นายก อบจ.สมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการเข้ารับจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มล็อตแรก ณ.อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7

นายก อบจ.สมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการเข้ารับจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มล็อตแรก ณ.อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 ส.ค.64 เวลา 11.00 น. นส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเข้ารับจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม ล็อตแรก ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนปากน้ำ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และประชาชน กลุ่มผู้เปราะบาง ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทาง อบจ. คัดสรร เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 5 แห่งของ อบจ. สมุทรปราการ ประกอบไปด้วย 1. อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 2. ห้องประชุมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ 3. อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 4. ลานอเนกประสงค์หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง และ 5. Apple Loft Market ตำบลบางแก้ว ได้มีวิธีการจัดสรรคิวการฉีดโดยมีการบริหารคิวครั้งละ 150 ท่าน เพื่อความไม่แออัดในการรอคอย โดยสถานที่ฉีดแต่ละแห่งสามารถรองรับผู้ได้รับสิทธิ์วันละประมาณ 1,000 คน ทำให้ทั้งจัดหวัดสมุทรปราการ สามารถบริหารจัดการคิวของผู้เข้ารับบริการได้มากถึงวันละประมาณ 5,000 คน

ด้านเลขานายกฯ นส.ชนม์ทิดา อัศวเหม ได้กล่าวว่าทาง อบจ. สมุทรปราการ มีขั้นตอนในการแจ้งข้อมูลทาง SMS กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนในรอบแรก จำนวน 99,000 สิทธิ์ โดยจะทยอยแจ้งผ่านทาง SMS เป็นรายอาทิตย์ และขอความกรุณาสำหรับผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วให้กดยกเลิกสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในคิวถัดไปได้ร่นระยะคิวในการฉีดวัคซีนได้รวดเร็วขึ้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*