สังคมท้องถิ่น

ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ ประกอบพิธีเทกระจาดประจำปี 2564

%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%9b-2

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ส.ค.64 ที่ ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ ถนนท้ายบ้าน ซอย 17 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซินแส ธีรพัตฌ์ เตชไชยพัตน์ หรืออาจารย์ใหญ่ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ และคณะศิษยานุศิษย์ ประกอบพิธีเทกระจาดประจำปี 2564 อันเชิญพระรัตนตรัยพระโพธิสัตว์เจ้า ทุกพระองค์บูชาเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายให้ลงมา ประกอบพิธีเทกระจาด เพื่ออุทิศแก่การปลดปล่อยวิญญาณของบรรพบุรุษและสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณบิดา-มารดาในอดีตชาติและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เป็นการตอบแทนพระคุณและอุทิศกุศลบารมีแก่ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย และพิธีข้ามสะพาน ลงไปยังสู่นรกภูมิเพื่อโปรดแผ่สัพพะวิญญาณน้อยใหญ่ในขุมนรก ทั้ง 10 โดยมี นายเอกนรินทร์ กลัดแก้ว เป็นตัวแทน คณะศิษยานุศิษย์ ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ ร่วมประกอกพิธีจุดธูปเทียนอันเชิญพระรัตนตรัย และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์

สำหรับ พิธีเทกระจาดประจำปี 2564 เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจัดงานเทกระจาดขึ้น โดยจะจัดขึ้นในเดือน 7 ตามจันทรคติของจีน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน กว่า 100 ปี ถือประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ นับว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ที่มีการสืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาล ด้วยการนำสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ มากราบไหว้เพื่ออุทิศส่วนกุศล ซึ่งการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ยึดแนวทางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*