สังคมท้องถิ่น

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายก อบจ.สมุทรปราการ และคณะทำงานวัคซีนสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมสถานที่จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa-6

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายก อบจ.สมุทรปราการ และคณะทำงานวัคซีนสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมสถานที่จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่จะเพิ่มเป็นศูนย์ที่ 6 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ส.ค.64 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัด อบจ.สมุทรปราการ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการนายก อบจ.สมุทรปราการ และคณะทำงานวัคซีนสมุทรปราการ เดินทางเข้าพบอาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อประชุมหารือ และตรวจเยี่ยมสถานที่จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่จะเพิ่มเป็นศูนย์ที่ 6 เพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้รับวัคซีนได้เร็วยิ่งขึ้น ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทยรามาธิบดี อาจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อาจารย์ นายแพทย์พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อาจารย์ แพทย์หญิงสโรชา อิทธิอมรกุลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รวมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบรับเป็นศูนย์ฉีดเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จาก อบจ.ให้ประชาชนเพิ่มได้จำนวนวันละ 500 ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*