ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5-4

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 65 โดยมีนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) จำนวน 73,824 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 62,831 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 10,993 ราย) รักษาหายแล้ว 65,333 ราย กำลังรักษาอยู่ 7,740 ราย เสียชีวิตสะสม 751 ราย ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 677,408 คน

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 แบบ Walk In ชนิด Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม เด็กอายุ 12 – 18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เด็กที่มีภาวะพร่องทางระบบประสาทและสมอง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในวันที่ 26 และ 28 สิงหาคม 2564 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*