ทันข่าว

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข ร่วมกับ สำนักสนับสนุนระบบสุภาพปฐมภูมิ รพ.สต.อยู่เจริญ ออกหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเชิงรุก

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข ร่วมกับ สำนักสนับสนุนระบบสุภาพปฐมภูมิ รพ.สต.อยู่เจริญ ออกหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในชุมชน หรือ CCRT และ ฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 ส.ค.64 เรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ โกเมนทร์ ทิวทอง จากสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ นายโสฬส อ้นไชยะ สาธารณสุขอำเภอพระประแดง ประธาน ฉุน พิทยา ผิวสุวรรณ ประธานชุมชนอยู่เจริญ 19 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง กระทรวงสาธารณสุข ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.อยู่เจริญ และ อสม.อยู่เจริญ ลงพื้นที่ ชุมชนอยู่เจริญ 18 และ 19 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นวันที่ 3 ของการออกหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในชุมชน ตรวจ ATK เก็บ swab RTPC หรือ CCRT และ ฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบข้าวกล่องและถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง อีกด้วย

โดยทำงานเชิงบูรณาการ ให้เกิดผลลัพธ์และความสำเร็จต้องเริ่มจากการมีทีมที่ดี เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจในครั้งนี้ “เรวดี รัศมิทัต เชื่อมั่นอีกไม่นาน ชาวพระประแดงจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” พร้อมทั้งกล่าว ขอขอบคุณชาวบ้าน สำหรับการต้อนรับที่ดี ที่ได้มอบให้กับทีมงานกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณผู้นำชุมชนประธานชุมชนหมู่ 19 ที่ได้ประสานจากส่วนต่างๆ ในการนำอาหารและเครื่องดื่มมามอบ เพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกปฏิบัติการเชิงรุกในวันนี้ โดยมีการวางแผนทุกอย่างราบรื่นและลุล่วงไปได้ด้วยดี ติ๋มขอขอบคุณ ผอ. รพสต.อยู่เจริญ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ร่วมลงพื้นที่ไปกับทีมงานกระทรวงสาธารณสุข ทำให้การจัดการปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขอบคุณทุกท่าน ที่มีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจในครั้งนี้ ขอบคุณทีมงานกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*