สังคมท้องถิ่น

สำนักสนับสนุนระบบสุภาพปฐมภูมิ กรมสนับสนุนบริการสุภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

สำนักสนับสนุนระบบสุภาพปฐมภูมิ กรมสนับสนุนบริการสุภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง และกระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนอยู่เจริญ ตรวจ ATK เก็บ swab RTPCR

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ส.ค.64 ที่ชุมชนอยู่เจริญ 19 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักสนับสนุนระบบสุภาพปฐมภูมิ กรมสนับสนุนบริการสุภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง กระทรวงสาธารณสุข และ รพ.สต.อยู่เจริญ ร่วมกันออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนอยู่เจริญ 19 มีการตรวจ ATK หากผลบวก จะมีการเก็บ swab RTPCR เป็นลำดับถัดไป หากผลบวกจะมียาฟ้าทะลายโจร ยาฟาริวิราเวีย ยาสำหรับเด็ก ให้ไปรักษาระหว่างรอเตียง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

โดยมี เรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข นายแพทย์ โกเมนทร์ ทิวทอง จากสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ นายโสฬส อ้นไชยะ สาธารณสุขอำเภอพระประแดง ประธาน ฉุน พิทยา ผิวสุวรรณ ประธานชุมชนอยู่เจริญ 19 พร้อมด้วย คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง กระทรวงสาธารณสุข (ทีมแพทย์, เวชภัณฑ์ยา วัคซีน Astra Zeneca รถ EMS จากมิตรไมตรี ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.อยู่เจริญ อสม.อยู่เจริญ และพ่อค้าประชาชน ชาวชุมชนอยู่เจริญ 19 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*