ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1-15

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวาลา 10.00 น. วันที่ 27 ส.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ และนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี นางธารตะวัน จรูญพงศ์ นางณัฐธิดา เจนนาวิน รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ นางสุรินทร์ นาคดี ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) โดยบรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชานกลุ่มเปราะบาง และยากจน

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เป็นโครงการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดตั้งกองทุนในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบปัญหาความทุกยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*