ท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ออกสำรวจความเสียหายและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ออกสำรวจความเสียหายและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนตรอกถ่าน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พฐ.จว.สมุทรปราการ

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์, นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีฯ, นายวสันต์ ทองสุขมาก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, นายวินัย ทองสุกมาก, นายวิทูล เรืองเอี่ยม, นายวุฒิชัย ทิพย์สงเคราะห์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ, ว่าที่ร้อยโทบัณฑิต แก้วตา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกดำเนินการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนตรอกถ่าน เมื่อเวันที่ (31 สิงหาคม 2564) จำนวน 6 หลังคาเรือน ที่ตั้งอยู่ภายในชุมชนตรอกถ่าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรณรงค์ เจริญวัฒนวิญญู หน.พฐ.จว.สมุทรปราการ สาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*