สังคมท้องถิ่น

โรงงานในโครงการ“บางกอกฟรีเทรดโซน”ร่วมใจฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม 4,000 โดส ให้คนงาน เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่งภูมิคุ้มกันหมู่

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%81

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ก.ย.64 ที่ อาคาร GM.10 เลขที่ 99/107-111 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) น.ส.รัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้เข้าตรวจเยี่ยม การฉีดวัคซีนทางเลือก ป้องกันไวรัสโควิด- 19 ให้กับพนักงาน ที่ทำงานอยู่ในบริษัท ที่ตั้งอยู่ภายในเขตอุตสาหกรรมของโครงการ “บางกอกฟรีเทรดโซน” โดยมี นายเจษฎา เพ็งเลิศ ผู้จัดการทั่วไป โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

น.ส.รัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์โรโควิด-19 มีการแพร่ระบาด อย่างรวดเร็วในจังหวัดสมุทรปราการ ทางโครงการ “บางกอกฟรีเทรดโซน” มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและสุขภาพอนามัยของคนในโครงการ จึงได้ ประสานงานกับผู้ประกอบการทั้งหมดในโครงการ “บางกอกฟรีเทรดโซน” ในการจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด- 19 โดยทางบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือโครงการ “บางกอกฟรีเทรดโซน” ช่วยประสานกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจองวัคซีนชิโนฟาร์ม สำหรับ โครงการ “บางกอกฟรีเทรดโซน” มีสถานประกอบการตั้งอยู่มากกว่า จำนวน 200 บริษัท มีคนงานประมาณ 5,000 คน โครงการตั้งเป้าหมายว่าจะฉีดวัคซีนให้มากที่สุดหรืออย่างน้อยต้องมากกว่า 60-70 เปอร์เซ็นต์ ของพนักงานทั้งหมด

โดยก่อนหน้านี้ ช่วงเดือน พ.ค.64 ทางโครงการได้สำรวจว่ามีสถานประกอบการใดต้องการที่จะฉีดวัคซีนบ้าง จากนั้นได้ขอสนับสนุนวัคซีนจากภาครัฐ ซึ่งต้องมีการรอคอยและใช้เวลาพอสมควรในการจัดสรร ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขยายวงกว้างขึ้น จึงหาวิธีในการที่จะให้คนงานได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุด แม้จะมีค่าใช่จ่ายผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการเองก็ยินดี เพราะมีความรู้สึกว่า พนักงานของเขามีความปลอดภัยมากขึ้น การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มในครั้งนี้ มีผู้รับวัคซีนจำนวน 2,000 คน ใช้วัคซีนจำนวน 4,000 โดส เพื่อลดความแออัดในการฉีด จึงแบ่งการฉีดออกเป็น 3 วันคือวันที่ 2 -4 ก.ย. 64 โดยฉีดวันละ 600-700 คน ดำเนินการฉีดโดยใช้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*