สังคมท้องถิ่น

บริษัทสาลี่ คัลเลอร์ จำกัด(มหาชน) จัดพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างโกดัง เก็บสินค้า

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81

บริษัทสาลี่ คัลเลอร์ จำกัด(มหาชน) จัดพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างโกดัง เก็บสินค้า ในการรองรับการขยายธุรกิจใหม่ในเครือของบริษัท

วันที่ 31 ส.ค.64 เวลา 09.39 น. ที่บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายพีระพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างโกดัง เก็บสินค้า ในการรองรับการขยายธุรกิจใหม่ในเครือของบริษัท โดยภายในพิธีได้รับเมตตาจากพระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์ วิสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจิม ปิดทอง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดบางพลีน้อย มาสวดเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นการก่อสร้างก่อสร้างโกดัง เก็บสินค้า แห่งนี้

สำหรับการจัดพิธีการยกเสาเอก หรือการลงเสาเอก เป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรม เป็นการทำพิธีเอาฤกษ์เอาชัยนำเสาหลักของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างลงสู่หลุมตามเวลาฤกษ์งามยามดี เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าจะทำให้การก่อสร้างบ้านหรืออาคารนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายพีระพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดพิธีลงเสาเอก เสาโท ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการก่อสร้างโรงงาน และคลังสินค้าแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรรกิจในเครือของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้างอาคารของบริษัทใหม่ ชื่อบริษัท เดอะบับเบิ้ลส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทุ่นลอยน้ำเพื่อพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลส์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในราคาที่จับต้องได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*