สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดงานรำลึกครบรอบ 21 ปี “คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรื่อง ”ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดงานรำลึกครบรอบ 21 ปี “คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรื่อง ”ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู อย่างเรียบง่าย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดงานรำลึกครบรอบ 21 ปี “คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรื่อง” ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู อย่างเรียบง่าย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ น.ส.สกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิฯ (ต้น) อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู (นุ้ย) เกศรินทร์ เล็บครุฑ ดาราอาสาฝ่ายกิจกรรมพิเศษฯ ตลอดจน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมพิธีทักษิณานุประทาน ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญู อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยได้รับความเมตตา จากพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ ทางมูลนิธิร่วมกตัญญู ยังได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ราชันย์ ทิพเนตร ได้แต่งบทเพลง “ความดีที่โลกไม่ลืม” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ของคุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ในวาระครบรอบ 21 ปี ของการจากไป 1 กันยายน 2564 มอบให้กับทางมูลนิธิร่วมกตัญญู อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*