สังคมท้องถิ่น

กำนันสามารถ และ ผู้ใหญ่เชาว์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ เป็นตัวแทนอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 250 ถุง

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b9%80

กำนันสามารถ และ ผู้ใหญ่เชาว์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ เป็นตัวแทนอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 250 ถุง มอบให้กับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ภายในชุมชนหมู่บ้านไทรงาม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ส.ค.64 กำนันสามารถ เจนสาริกรรม กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ ผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ นางน้ำผึ้ง เจนสาริกรรม แพทย์ประจำตำบล, ผู้ช่วย ฯ.เสวก ดวงดารา ผู้ช่วย ฯ นงคราญ บุบผาโสภา สท. สุดารัต ชูเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู, เอ๋ ภารัตน์สิรินทร์ อินทร์ทอง ตลอดจน กรรมการหมู่บ้าน กม., อ.ส.ม.หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง (อส.สำรอง) ร่วมเป็นตัวแทน นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 250 ถุง มามอบให้กับประชาชน ชาวชุมชนหมู่บ้านไทรงาม และประชาชน ชาวชุมชนริมถนนเรียยคลองหน้าวัดโสธรนิมิตต์ หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนำท่วม ที่เกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าไปท่วมขังในบ้านเรือนประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถุงยังชีพมาให้พี่น้องประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านไทรงาม และประชาชน ชาวชุมชนริมถนนเรียยคลองหน้าวัดโสธรนิมิตต์ หมู่ 5 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*