สังคมท้องถิ่น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส และกรมการปกครองอำเภอเมือง มอบยังชีพ

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-8

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส และกรมการปกครองอำเภอเมือง มอบยังชีพ ชุด “ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ต.แพรกษา

เมือวันที่ 4 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมือง นายกวิน สายวาณิชย์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กำนันพุฒิพงษ์ สร้อยจำปา กำนันตำบลแพรกษา ตลอดจน กรมการปกครองอำเภอเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลแพรกษา เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สังกัดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตำบลแพรกษา ที่ทำการกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ ชุด “ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จนน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายคลอง กว่า 200 หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยมี นายอิม แพหมอ นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแพรกษา กลุ่มผู้นำชุมชน และชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษา ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการส่งมอบถุงยังชีพ ชุด “ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสภากาชาดไทย ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*