สังคมท้องถิ่น

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%98-%e0%b8%81-%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-4

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 178 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,122,650 บาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 64 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 178 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,122,650 บาท โดยมีนายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ผู้จัดการฯ พนักงาน (ธ.ก.ส.) ทั้ง 5 สาขา และตัวแทนพ่อค้า ประชาชน ที่เป็นสมาชิกเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรปราการ สาขาบางพลี สาขาบางบ่อ สาขาบางเสาธง และสาขาพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับกติกาในการร่วมลุ้นรางวัล ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เล่มสีแดง นอกจากจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ยังมีสิทธิได้ลุ้นโชค เงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ โดยกำหนดวันตัดยอดเพื่อจับรางวัลเป็น 2 ช่วง และกำหนดวันจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศ ช่วงที่ 1 ตัดยอดเงินฝาก 30 มิถุนายน ของทุกปี จับรางวัลในวันที่ 5 ส.ค. ของทุกปี ช่วงที่ 2 ตัดยอดเงินฝาก 31 ธันวาคม ของทุกปี จับรางวัลในวันที่ 5 ก.พ. ของทุกปี นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไข เพื่อไปลุ้นรางวัลระดับประเทศได้อีกด้วย โดยคงเหลือยอดเงินในบัญชีเงินฝาก 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิ ฝากต่อเนื่อง 10 เดือน จะได้สิทธิชิงรางวัล 2 สิทธิ ระยะเวลานับตั้งแต่ 1 ม.ค. –30 พ.ย. ของทุกปี และจับรางวัลในเดือน ธ.ค. ของทุกปี นอกจากจะได้รับดอกเบี้ย ได้ลุ้นโชค และยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย โดยพนักงานของธนาคารไม่มีสิทธิในการจับรางวัล ในครั้งนี้

ซึ่งการจับรางวัลครั้งนี้ มีของรางวัล ทั้งหมด 178 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,122,650 บาท แบ่งเป็น //รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 6 รางวัล มูลค่า 843,000 บาท // รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 28 รางวัล มูลค่า 793,800 บาท // รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 71 รางวัล มูลค่า 1,025,950 บาท // รางวัลที่ 4 ข้าวสาร A-rice บรรจุกระสอบ 3 กระสอบ จำนวน 73 รางวัล มูลค่า 459,900 บาท สำหรับ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 6 รางวัล มูลค่า 843,000 บาท ประกอบไปด้วย 1. นางปริศนา เฮสคาเน่น สาขาสมุทรปราการ 2. นางคำแปง แจ่มกระทึก สาขาบางบ่อ 3. นางสาวรักชนก พอมขุนทด สาขาบางพลี 4. นางทองน้อย ผามอินทร์ 5. นายอรเดช เดชเดชะ สาขาพระสมุทรเจดีย์ และ 6. นางศิริพิมพา สีจร สาขาบางเสาธง(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 178 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,122,650 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*