สังคมท้องถิ่น

กอ.รมน.จว.สมุทรปราการ ลงพื้นศูนย์การค้าอิมพิเรียเวิล์ด สำโรง เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า

%e0%b8%81%e0%b8%ad-%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e

กอ.รมน.จว.สมุทรปราการ ลงพื้นศูนย์การค้าอิมพิเรียเวิล์ด สำโรง เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าหรือสถานบริการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ถึงมาตรการในการควบคุมการแพร่ของเชื้อโควิด-19

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 10 ก.ย.64 พันตรีประกาศิษ จำเนียร รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ลงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรง เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านอาหาร ถึงมาตรการคุมเข้มภายใต้มาตรการสาธารณสุข ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัย โดยมี คุณภิญญดา เชาวน์สังเกต ผู้จัดการฝ่ายอาคารพาณิชย์และตลาดกลางค้าส่ง คุณเมตตา ไพบูลย์วัฒนโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่และพัฒนาธุรกิจร้านค้า คุณสุพิชญาภัค ศรีพระจันทร์ ผู้จัดการศูนย์อาหารอิมอิ่ม คุณนงลักษณ์ รัตนพงศ์ ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่และพัฒนาธุรกิจร้านค้า คุณนิตยา จันทร์ลอย หัวหน้าแผนกบริการพื้นที่และพัฒนาธุรกิจร้านค้า ร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นวันแรกที่ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารทั่วไป ต่างเปิดให้บริการตามข้อกำหนดในประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีประชาชนเข้าใช้บริการ จับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของภายในห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่แจ้งว่า ขายดีมีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับผู้ทำการค้าขายเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามในห้วงเวลาดังกล่าวถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น การพบผู้ป่วยรายใหม่รายวันลดลง และผู้ที่รักษาจนหายป่วยต่อวันมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่ ทำให้สถานการณ์ด้านเตียงรองรับผู้ป่วยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องคุมเข้มให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีให้ระบาดขยายวงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดในประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 เป็นไปโดยเคร่งครัด การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การป้องกันการแพร่ระบาดภายในห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้ง การกำกับการใช้มาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จึงจัดกำลังร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าหรือสถานบริการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*