ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวปากน้ำร่วมกันกิน “ปลากะพง” จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วนงานต่างๆ ที่เป็นภาคเครือข่าย ร่วมกันแก้ไขปัญหารวบรวมพันธ์ปลา แปลรูปปลากะพงให้อยู่ในรูปที่พร้อมบริโภค และพร้อมที่จะส่งจำหน่าย โดยในวันที่ 22-23 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จะมีกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายปลากะพง ณ ลานจอดรถสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงน้ำลึก (ตรงข้ามอินฟินิท) จึงเชิญชวนชาวปากน้ำร่วมกันกินปลากระพง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*