สังคมท้องถิ่น

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการพักชำระหนี้ให้เกษตรกร ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%98-%e0%b8%81-%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8-2

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการพักชำระหนี้ให้เกษตรกร ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 และประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม

นายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึง สถานการณ์ในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการ ประสบปัญหา โควิด -19 โดยการบริการจึงทำได้ด้วยความอยากลำบากทั้ง 2 ฝ่าย ธนาคารจึงมีมาตรการต่างๆ ที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา โควิด-19 และผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ในเรื่องของภาระหนี้สิน ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ธนาคารก็มีโครงการพักชำระหนี้ให้เกษตรกร สำหรับ เกษตรกรที่มีปัญหาในการชำระหนี้ไม่ได้ให้มาติดต่อกับทางธนาคาร โดยธนาคารจะวินิจฉัยปัญหาของแต่ละคน ว่ามีภาระหนักอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะใช้เครื่องมือของทางธนาคารในการจัดการหนี้ ให้กับลูกค้าให้มีความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายคน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*