สังคมท้องถิ่น

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9-%e0%b8%aa%e0%b8%a7

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟิ้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ซึ่งการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้มีคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ มาอำนวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตด้วย

ทั้งนี้ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยมีศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์เสภ อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยนายวิชาญ ศิริสุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เวชศาสตร์ฟิ้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย มาร่วมต้อนรับ รวมทั้งร่วมให้กำลังใจกับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้

สืบเนื่องจากโรงพยาบาล และสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต เพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยลดน้อยลง สาเหตุหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ประชาชนตื่นกลัวเรื่องความปลอดภัย การบริจาคโลหิตจึงลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้โลหิตเริ่มขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคดังกล่าว จะนำไปสำรองเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์ในการกระจายมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นำไปไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลด้วยโรคต่างๆ หรือจากอุบัติเหตุ ที่มีความต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากในการรักษา ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*