ท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ สั่งเอาผิดร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่อเติมอาคารไม่ได้รับอนุญาต

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%aa

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.ย.64 นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ น.ส.ขนิษฐา พุกกะณานนท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผอ.กองช่าง นายรัฐพล ตองอ่อน หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง คลอดจน ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่และฝ่ายนิติกร เข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์เปิดเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ตามที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ มีคำสั่งให้เจ้าของอาคาร เลขที่ 99/22 ม.4 ซ.มังกร ต.แพรกษาใหม่ ดำเนินการ รื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ซึ่งเป็นส่วนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด้านหลังของอาคารที่ต่อเติม ขนาด 2.50 X 4.00 เมตร จำนวน 1 คูหา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องได้ (เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถอนุญาตให้ต่อเติมอาคารได้) จึงเข้าดำเนินการ รื้อถอนอาคาร ในครั้งนี้

โดยนายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ กล่าวว่า เทศบาลได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าอาคารดังกล่าวมีการลักลอบต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้เข้าตรวจสอบ พบว่ามีการก่อสร้างต่อเติมเป็นระเบียงต่อจากตัวอาคารจริง โดยการต่อเติมไม่ได้รับการข้ออนุญาต ทางเทศบาลจึงได้แจ้งให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอน หากพบว่าทางเจ้าของอาคารยังไม่มีการรื้อถอนตามคำสั่งหนังสือที่เทศบาลแจ้ง ตนจะมอบให้ฝ่ายนิติการดำเนินการเอาผิดฟ้องต่อศาลตามกฎหมายต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*