ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b3

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน ระดับ 10 และ 11 โดยในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้บริหารระดับสูงได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้

  1. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 11)
  2. นายกฤติยา ก้อนทอง ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) (ระดับ 10)
  3. นายอัษฎางค์ ขำคมกุล ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) (ระดับ 10)
  4. นายณัฐวุฒิ รัตนสุนทร ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10)
    โดยมีผลนับตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*