สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ มอบน้ำดื่ม และถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบน้ำดื่มเพื่อดูแลด้านการดำรงชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี, นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการมอบ พร้อมด้วยนายอำเภอ และผู้แทนนายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนาม, ศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ, ผู้ที่กักกันตัวที่บ้าน และศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย ในพื้นที่เพื่อเป็นการดูแลด้านการดำรงชีพ ให้แก่ผู้ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

จากนั้นนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แก่ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จำนวน 20 ตำบล เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*