สังคมท้องถิ่น

ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มอบหมายให้ นางทะนิเทศ กันทะ นคร 25 หัวหน้าแผนกช่วยเหลือผู้ประสบภัย และนายสันทัด ภาคพิธเจริญ คู่สายนคร 73 นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*