ศาสนาและการศึกษา

พระครูสุธรรมวิธาน (อาจารย์สาม) เจ้าอาวาสวัดตำหรุ สืบสานประเพณีออกพรรษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ“ ประจำปี 2564

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เมื่อเวลา 08.00 วันที่ 22 ต.ค.64 ที่วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ พระครูสุธรรมวิธาน (อาจารย์สาม) เจ้าอาวาสวัดตำหรุ นำคณะกรรมการ ไวยาวัจกร ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ไหว้พระ รับศีล รับพร และตักบาตรเทโว พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 50 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมี อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบางปู และตำบลบางปูใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ ทางวัดตำหรุได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมา และมีความตั้งใจในการรักษาและสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ สร้างความตระหนักรู้ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา /และ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*