ศาสนาและการศึกษา

พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคลองหัวลำภูทอง ร่วมกันสืบสานประเพณีออกพรรษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ“ ประจำปี 2564

%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a5

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 ต.ค.64 ที่วัดหัวลำภูทอง หรือวัด 12 ธันวาราม ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ พระครูปลัดชาญวิทย์ จนุทิโม เจ้าอาวาสวัดหัวลำภูทอง หรือวัด 12 ธันวาราม ร่วมกับคณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคลองหัวลำภูทอง ร่วมกันสืบสานประเพณีออกพรรษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ“ ประจำปี 2564 สำหรับ ตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) คำว่า เทโว เรียกมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก

ความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต (สวรรค์ชั้นที่ 4) โดยลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2) จนบรรลุโสดาปัตติผล (สาเหตุที่พระศาสดาไม่เสด็จไปแสดงธรรมในชั้นดุสิต เพราะเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์ไม่สามารถขึ้นไปในชั้นดุสิตได้ ด้วยศักดานุภาพที่น้อยกว่า เพื่อให้โอกาสฟังธรรมแก่เทวดาเหล่านั้น)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*