สังคมท้องถิ่น

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในระดับ พื้นที่ หมู่ 5,6 และหมู่ 9,10 และหมู่ 11

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1-2

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในระดับ พื้นที่ หมู่ 5,6 และหมู่ 9,10 และหมู่ 11 ตำบลบางเมืองใหม่

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ แนวทางเลือก และขอบเขตการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม

โดยมีนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการ โครงการฯ ท่อบางปะกง พร้อมด้วย นายกฤษฎา วงศ์คุรุเสถียร ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ตลอดจนคณะวิทยากรจากบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด(ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) ร่วมนำเสนอข้อมูลขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ แบบมีกลุ่มย่อยอีก 1 เวที สำหรับประชาชนในพื้นที่หมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ 11 ตำบลบางเมืองใหม่ โดยใช้สถานที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีเพชรการเคหะ เป็นสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลของโครงการ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการฯ ในอนาคต ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*