สังคมท้องถิ่น

ทานน้ำใจนำมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย

%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89

ส.ส.สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประสานงานร่วมกับศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรงและมูลนิธิกิจเลิศไพโรจน์กลุ่มผู้บริหารศูนย์การค้าอิมพิเรียล คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ คุณภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ รับทราบถึงปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2564 ณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีผู้ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากรวมถึงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากทุกข์ภัยในครั้งนี้จึงจัดให้มีกิจกรรมเปิดร่วมรับบริจาค สิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อรวบรวมเป็นทานน้ำใจนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมใน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหวังให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีขวัญและกำลังใจในการสู้ชีวิต ที่จะต้องต่อสู้กับอุทกภัยในครั้งนี้ที่ไม่รู้ว่าจะต้องอีกนานแค่ไหน เราทำเพื่อเพียงหวังให้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้มีขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นภัยในปีนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*