สังคมท้องถิ่น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไขปัญหาคาใจเมื่อผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไขปัญหาคาใจเมื่อผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน
1.อาการคงที่แล้ว ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสในร่างการหรือไม่ ไม่จำเป็นค้องตรวจหาเชื้อไวรัส (RT-PCR)ในทุกราย การตรวจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

2. จำเป็นต้องแยกจากสมาชิกในครอบครัวประมาณ 10-14 วัน โดยแยกของใช้ส่วนตัว และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. สามารถออกไปสถานที่สาธารณะได้หรือไม่ สามารถออกไปได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

4. มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซ้ำหรือไม่ มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซ้ำได้ หากได้รับเชื้อจากสายพันธุ์ใหม่

5. เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 แล้ว จำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกหรือไม่ สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ ภายหลังหายป่วยแล้ว 3-6 เดือน

6. สามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่ สามารถบริจาคเลือดได้ หลังหายป่วยแล้วและได้รับการยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์

นอกจากนี้ ยังมี 5 ข้อปฏิบัติเมื่อกลับไปทำงานหลังหายจากโรคโควิด-19 คือ 1. ไม่มีอาการเจ็บป่วยแล้ว และได้รับการรักษาอย่างน้อย 14 วัน พร้อมใบรับรองแพทย์ ยืนยันการรักษา 2. ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อก่อนกลับบ้านหรือกลับไปทำงาน 3. แยกกักตัวอย่างน้องอีก 10-14 วัน 4. เมื่อกลับไปทำงานให้เน้นมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด และ 5. ถ้ามีอาการหลังกลับบ้านแล้วให้มาพบแพทย์ทันที

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*