สังคมท้องถิ่น

พิธีเปิดงาน พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์และพิธีเวียนเทียนงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad

พิธีเปิดงาน พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์และพิธีเวียนเทียนงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. จังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หลังจากนั้น พราหมณ์อ่างโองการบวงสรวง ตลอดทั้ง หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ, นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รอง ผวจ., นายสุเมธ ธีรนิติ รอง ผวจ., นางธารตะวัน จรูญพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาด, นางวาสนา ธีรนิติ รองนายกเหล่ากาชาด, นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูง จ.สป, พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.รมน., นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปจ., พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ, นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานายก อบจ, นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายก ทน.สป

จากนั้น เป็นพิธีบวงสรวฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์ โดย เวลา 09.20 น. พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ ผู้ร่วมงานอาทิ น.ส.พิม อัศวเหม ส.อบจ.สป, นายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์, นาวาเอก สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ นายละเอียด สนั่นทุ่ง ป.อาวุโส รก.นอ.พระสมุทรเจดีย์, พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งในการประกอบพิธีผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และในวันที่ 26 ต.ค. 64 จะมีพิธีสงฆ์-แห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ตามประเพณีทั้งทางบกและทางน้ำ เชื่อมสองฝากฝั่ง โดยฝั่ง อ.เมืองสมุทรปราการทางบก เวลา 08.00 น. ทางน้ำ เวลา 10.00 น. เคลื่อนรถบุปชาติ ฝั่ง อ.พระประแดง เวลา 12.00 น. และ ห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ เวลา 13.30 น. ตามลำดับส่วนพิธีเวียนเทียน จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 64 เวลา 17.30 น. ณ รอบฐานองค์พระสมุทรเจดีย์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*