ท้องถิ่น

สท.สำโรงเหนือ ชง ปธ.สภาสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จ่อฟันนายกหมกเม็ด

%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%8a%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%98-%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%ad

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวชิร บุญเผือก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ตนในฐานะคณะกรรมการการแปรญัตติ ได้กระทู้ถามด่วนต่อประธานสภา กรณีเรื่องครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ที่ฝ่ายบริหารนำโดย ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ ได้ชี้แจงต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการการแปรญัตติว่ามี จำนวน 4 เครื่อง ใช้งานได้ 2 เครื่อง ชำรุด 2 เครื่อง แต่ประกฎข้อเท็จจริงว่า เครื่องมีอีก 2 เครื่อง ที่ฝ่ายบริหารไม่ได้แจ้งต่อสภา และคณะกรรมการแปรญัตติ

นายวชิร บุญเผือก กล่าวต่อว่า ระหว่างพักการประชุมสภา ตนพร้อมเพื่อนเหล่าสมาชิกรวม 8 ท่าน ได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเครื่องดับเพลิงบริเวณด้านล่างอาคารเทศบาลร่วมกับคณะสื่อมวลชน พบว่ายังมีเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหามเพิ่มอีก 2 เครื่องจริง ซึ่งทั้ง 2 เครื่องหลังนี้ ทางฝ่ายบริหารไม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภา และคณะกรรมการแปรญัตติ จึงเป็นที่มาของการให้ประธานสภาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงกับฝ่ายบริหาร

ขณะที่ ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ที่ทางสมาชิกสภาหลายท่านตั้งข้อสังเกตุสงสัยนั้น ข้อเท็จจริงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดังกล่าวก็ยังอยู่ครบจำนวนไม่มีการสูญหายไปไหน ส่วนที่ทางคณะกรรมการการแปรญัตติได้ตั้งข้อสังเกตุจนต้องตั้งกระทู้ด่วนต่อสภาน่าจะเป็นการเข้าใจผิด เนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้ปฏิบัติดูแลรับผิดชอบเครื่องสูบน้ำเป็นผู้ชี้แจงต่อสภา สำหรับเครื่องชำรุดก็อยู่ระหว่างจำหน่ายออกไป ทั้งนี้เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามมีความจำเป็นต่อชุมชน เนื่องจากในเขตเทศบาล บางชุมชนเป็นที่แออัดรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าได้ ดั้งนั้นเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามจึงมีความจำเป็นดังกล่าว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*