ท้องถิ่น

ท้องถิ่นปากน้ำระดม อปท.หารือช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสถานศึกษารับผิดชอบ

%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%ab

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แนะหารือถึงแนวทางการเปิดสถานการศึกษาหรือโรงเรียนของสถานการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์และมาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่นทั้ง อบต.และเทศบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในภาคการเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 ถึงแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด พร้อมแนวทางเปิดสถานศึกษาหรือโรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ทั้งเทศบาล และอบต.ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถื่นตัวเอง

“ทั้งนี้ยังได้ร่วมหารือถึงมาตรการดำเนินการการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แต่ละท้องถิ่นรับผิดชอบ หากกรมมีคำสั่งมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในอนาคตอีกด้วย” นายธีระชัย กล่าวทิ้งท้าย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*