ศาสนาและการศึกษา

วัดราษฎร์นิยมธรรม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 ต.ค.64 ที่วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดคลองสี่) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคลองสี่ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมี นางละมูล ขาวสบาย และบุตร-ธิดา ครอบครัวขาวสบาย พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ กลุ่มผู้นำชุมชน และพ่อค้า ประชาชน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ แห่องค์กฐิน และถวายผ้ากฐิน จัดตั้งโรงทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม จำนวน 25 รูป เนื่องในโอกาสประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยมี พระครูสถิตปุญญานุวัฒน์ (บุญเอิบ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19

สำหรับ หลักสำคัญในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 วัดราษฎร์นิยมธรรม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพุทธบัญญัติ เป็นการเทิดทูนพระพุทธบัญญัติเรื่องกฐินให้คงอยู่สืบไป นับได้ว่าบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูชาส่วนหนึ่ง อีกทั้ง เป็นการสืบต่อประเพณีกฐินทาน มิให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย ซึ่งบรรพบุรุษนำสืบต่อกันมามิขาดสาย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*