สังคมท้องถิ่น

อุตฯ ปากน้ำจับมือป้องกันภัย หารือผู้ประกอบการสารเคมี ป้องกันเหตุซ้ำรอย “หมิงตี้“ ไฟไหม้

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%af-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1

เวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาล ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รอง ผวจ.สมุทรปราการ มาเป็นประธานเปิดการประชุมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตรายภายในจังหวัด มี นายอำนวย สุวรรณรักษ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และนายปภินวิช ละอองแก้ว สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี น.อ.อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง อำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่

ที่ประชุมมีผู้ประกอบการโรงงาน บริษัท ห้าง ร้านที่ประกอบการธุรกิจเกี่ยวข้องกับสารเคมี เดินทางมาร่วมประชุมกันจำนวนมาก โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี และข้อกฏหมายมาร่วมบรรยายถึงระเบียบกฏเกณฑ์ ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี” โดยยกตัวอย่างผลกระทบจากโรงงานที่เกี่ยวข้องสารเคมีเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้

นายปภินวิช ละอองแก้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดมีสถานประกอบการโรงงานที่มีการผลิต นำเข้า บรรจุ เก็บรักษา ตลอดจนการขนส่งสารเคมี และวัตถุอันตรายประมาณ 203 แห่ง ซึ่งพบว่ามีสารเคมีรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินร่วมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จึงร่วมกัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เชิญผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านสารเคมีมาบรรยายให้กับผู้ประกอบการ ภายในมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*