สังคมท้องถิ่น

ส.จ. เมธากุล สุวรรณบุตร ส่งมอบแผ่นพื้นปูนคอนกรีต ขนาด 2 เมตร จำนวน 200 แผ่น ให้กับชุมชนคลองศาลาแดง

%e0%b8%aa-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b9%88

ส.จ. เมธากุล สุวรรณบุตร ส่งมอบแผ่นพื้นปูนคอนกรีต ขนาด 2 เมตร จำนวน 200 แผ่น ให้กับชุมชนคลองศาลาแดง นำไปซ่อมแซมบูรณะสะพานปูนถนนเลียบคลอง โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 พ.ย.64 ที่บริเวณริมคลอง ทางเข้าชุมชนคลองศาลาแดง ซอยสะพานปลา ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท เอคอน คอนกรีต ในเครือ S.MIlES Construction ประกอบธุรกิจประเภท ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้น, เสาเข็ม, เสาไฟฟ้า และคอนกรีตผสมเสร็จ นำโดย ส.จ. เมธากุล สุวรรณบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร บริษัท เอคอน คอนกรีต จำกัด และพนักงานบริษัท เอคอน คอนกรีต จำกัด นำแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 เมตร จำนวน 200 แผ่น มาส่งมอบให้กับชุมชนคลองศาลาแดง โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ่น

ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนชุมชน นำไปซ่อมแซมบูรณะสะพานปูนคอนกรีตทางเข้า-ออก ถนนเลียบคลอง และจุดเชื่อมต่อทางเดินเท้าภายในชุมชนคลองศาลาแดง ที่ชำรุด ให้สามารถเดินเท้าหรือขับขี่จักรยานยนต์ สัญจรไปมาได้สะดวก โดยมี นายวรพร อัศวเหม อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู นายสมศักดิ์ คล้ายศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู นางธารินี พินเที่ยง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู กำนันตึ๊ง ไพบูณร์ พินเที่ยง กำนันคำบลท้ายบ้าน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเภอเมืองสมุทรปราการ นางมัทรียา เอี่ยมพินิจ เลขานุการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร และกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ชุมชนคลองศาลาแดง ร่วมกันรับมอบ ก่อนเคลื่อนย้ายแผ่นพื้นคอนกรีตทางเรือ เข้าชุมชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*