สังคมท้องถิ่น

อัยการศาลสูงปากน้ำ นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คนที่ 4 เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเรื่อง ” การปฏิรูประบบงานราชทัณฑ์ “โดยคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรให้ทำการศึกษา กรณี ให้ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมเรือนจำ และปัญหานักโทษล้นคุก ข้อเสนอให้ย้ายเรือนจำออกจากชุมชน และปัญหาระบบราชทัณฑ์

“ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอญัตติให้ศึกษา กรณีดังกล่าว โดยที่ประชุมได้วางกรอบการพิจารณาวิธีการศึกษา เพื่อจัดทำ “รายงานการศึกษา เรื่อง ระบบงานราชทัณฑ์” เพื่อเสนอต่อ สภาผู้แทนราษฎร ต่อไป ” นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวทิ้งท้าย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*