สังคมท้องถิ่น

รรยากาศนักท่องเที่ยวพักผ่อนชมนกนางนวลบนสะพานสุขตา สถานตากอากาศบางปู

%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1

บรรยากาศนักท่องเที่ยวพักผ่อนชมนกนางนวลบนสะพานสุขตา สถานตากอากาศบางปู ซึ่งในแต่ละปีจะมีนก อพยพมาให้ได้ชมและให้อาหารกันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ช่วงปลายปี ไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม

สำหรับบรรยากาศนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวพักผ่อนที่สถานตากอากาศบางปู โดยมีจุดหมายคือสะพานสุขตา เพื่อให้อาหารนกนางนวล รวมทั้งการหามุมถ่ายรูปสวยๆ เป็นที่ระลึกในโอกาสที่นกนางนวลฝูงใหญ่มาเยือนสถานตากอากาศบางปูปีละครั้ง ทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ที่สถานตากอากาศบางปู จะมีนกนางนวลอพยพมาจำนวนมาก ทำให้บนสะพานสุขตาเต็มไปด้วยผู้คนในจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศชมนกนางนวล และให้อาหารนกนางนวล ที่คอยบินเป็นกลุ่มบินโฉบกินอาหารจากนักท่องเที่ยวที่โยนให้ โดยมีมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมนกนางนวลภายในสถานตากอากาศบางปูอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนกนางนวลที่สถานตากอากาศบางปู เป็นนกที่อพยพหนีหนาวมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย มองโกเลีย ที่ราบทุ่งใหญ่ทางตะวันตกของจีน จนถึงธิเบต รวมถึงไซบีเรีย

นกนางนวลมีลักษณะขนสีขาว ที่คอและไหล่มีสีเทาจาง ลักษณะโดยรวมของสีนกนางนวลดูสีนวลสะอาดสวยงาม จุดเด่นของสถานตากอากาศบางปู ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมนกนางนวลได้อย่างใกล้ชิดคือสะพานสุขตาที่ยื่นไปในทะเลมีความยาวระยะทางประมาณ 500 เมตร ปลายสุดของสะพานสุขตา คือศาลาสุขใจ ให้บริการอาหารเครื่องดื่มหลากหลายเมนู ภายใต้บรรยากาศที่นั่งสามารถสัมผัสลมทะเล และนั่งชมธรรมชาติของป่าชายเลน ชมพระอาทิตย์ตก เป็นภาพที่สวยงาม บรรยากาศที่น่าประทับใจเป็นเอกลักษณ์ของสถานตากอากาศบางปู

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*