ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดโคธาราม ร่วมกับ คณะศิษยานุศิษย์ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดโคธาราม ร่วมกับ คณะศิษยานุศิษย์ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ให้สำเสร็จลุล่วง

วันที่ 14 พ.ย.64 เวลา 09.00 น.ที่วัดโคธาราม ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดธาราม ร่วมกับ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร กลุ่มผู้นำชุมชน และศิษยานุศิษย์ วัดโคธาราม ร่วมกันจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ขึ้น ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ทั้งนี้ เพื่อนำจตุปัจจัยที่สาธุชนร่วมอนุโมทนาบุญทอดกฐิน นำไปสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ให้สำเสร็จลุล่วง รวมทั้ง บูรณปฏิสังขรณ์ และปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดโคธาราม เพื่อความร่มรื่นคงทนต่อการใข้งานของญาติโยมสาธุชนทั่วไป ที่มาใช้สถานที่ของทางวัดและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ต่อไป

โดยมี พระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และมี พลเอกกปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานองค์กฐิน พร้อมด้วย ครอบครัวรุดดิษฐ์ นายธวัชชัย นามสมุทร อดีตนายอำเภอบางพลี ตลอดจน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ข้าราชการต่างๆ และพุทธศาสนิกชนชาว อ.บางบ่อ และ อ.ใกล้เคียง ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแห่ องค์กฐินเวียนรอบอุโบสถ และประกอบพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี จัดตั้งโรงทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดโคธาราม จำนวน 17 รูป โดยทางวัดโคธาราม ได้มีการจัดแบบนิวนอมอล เว้นระยะทางสังคม สวมหน้ากากอนนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้ มาตรการแนวทางการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด สำหรับในปีนี้ยอดกฐินรวม 2,718,446 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*