สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-30

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรครูเข้าร่วมในพิธี

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่ และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษา สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*