สังคมท้องถิ่น

กำนันณรงค์พล ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 57 ปี

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 ที่บ้านทองกร เลขที่ 19/699 หมู่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ กำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 57 ปี โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดไตรสามัคคี จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมฉันภัตตาหารเพล ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชร นายมานะชัย หัสมาฆะ น.ส.วริศรา มีชัย นายพิษณุวัส คำงาม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ตลอดจน กลุ่มผู้นำชุมชน และพ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชน ค.บางเมืองใหม่ เข้าร่วมพิธี โดยมี นางเรืองระวี ทองกร สท.นายวัชรนนท์ ทองกร และครอบครัวทองกร คอยให้การต้อนรับ ภายใค้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*