สังคมท้องถิ่น

นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%82%e0%b8%8d-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c

นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ชุมชนสุสานเก้าไร่

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 เวลา 10.00 น.ที่ชุมชนสุสานเก้าไร่ ซอย มูนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ท้ายบ้าน 17 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสาน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สังกัดสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตลอดจน กลุ่มผูนำชุมชน ตัวแทนเทศบาลตำบลบางปู เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่ม อสม.และสมาชิกพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ชุมชนสุสานเก้าไร่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรรัส โควิด-19 พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*