สังคมท้องถิ่น

มอบชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) จำนวน 300 ชุด ให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-19-antigen-test-kit-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-atk

ที่สำนักงานใหญ่บางพลี มูลนิธิร่วมกตัญญู ค.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คุณ สกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการ พร้อมด้วย คุณฐิติกร เศวตนันทน์ รองผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ คุณโอราน ไฟน์แกน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ และคุณบุณฑริก จำปาไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความคุ้มครอง จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC) ที่เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต พร้อมได้ เยี่ยมชมมูลนิธิร่วมกตัญญู ในการนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC) โดยคุณโอราน ไฟน์แกน เป็นผู้แทนมอบ ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) จำนวน 300 ชุด ซึ่งเป็นชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่สงสัยหรือไม่แสดงอาการติดเชื้อ การทดสอบใช้เวลาไม่นานรอผลเพียง 15-30 นาที พร้อมด้วย ถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิต และป้ายชื่อ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

#ICRC # มูลนิธิร่วมกตัญญู

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*