สังคมท้องถิ่น

นายกฯ ตู่ ”นันทิดา” จับมือ ทอท.เร่งผุดโครงการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบครบวงจร

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%af-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร AOB ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม และ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม เรขานุการนายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อม ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือเรื่องการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างระบบมวลชนขนส่งเชื่อมต่อทางรางรถไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดย น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวว่า เป็นแนวคิดตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัทที่ดูแลโครงการศึกษาเพิ่มเติม อีกทั้งยังมองว่าโครงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรลนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการอย่างมาก เหตุเพราะในบางพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ การอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางยังไม่ครอบคลุมประชาชนได้ทั้งหมด ฉะนั้นหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริง มองจะเป็นก้าวแรกที่ดี ที่จะทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น ส่วนความชัดเจนในการดำเนินการ หลังจากนี้จะมีการหารือเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ย้ำว่าหากเกิดขึ้นจริง จะเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชน อีกทั้งจะตัดปัญหาเรื่องการจราจรไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขณะที่ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ทอท. กล่าวว่า ทาง ทอท. จะเอาข้อมูลที่ได้ร่วมหารือกันวันนี้ เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป ส่วนทาง อบจ. ก็คงต้องนำรายละเอียดต่างๆ ไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอไปยังรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานฯ อีกครั้ง จากนั้นคงเป็นกระบวนการการหาเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน แล้วต้องมาร่วมหารือกันอีกครั้งในฐานะที่ ทอท. เป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งคาดว่าต้นปี 2565 จะเข้าสู่กระบวนการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ตนในฐานะเจ้าของพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิมองว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และยังเป็นการลดการแออัดรถยนต์ที่เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*